Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447961 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hong nguyen - ID: 1447961
 IP & Posted by:  101.13.180.221 on December 15, 2018 at 10:28pm
 Updated by:  December 16, 2018 at 5:54am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Taipei
 Zip:  238
 Country:  Taiwan
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  Em hòa đồng vui vẻ, luôn biết lắng nghe và chia sẻ. Translate to English
 Looking For:  Em mong tìm được 1 người để mình cùng nhau chăm sóc, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Translate to English

Back | Send Email to Hong nguyen (ID: 1447961)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.