Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448205 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm Anh - ID: 1448205
 IP & Posted by:  115.72.255.128 on December 20, 2018 at 5:11am
 Updated by:  December 20, 2018 at 4:21pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Y sỹ y học cổ tr
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm tiền, lập gia đình và ổn định cuộc sông Translate to English
 Free Time:  Du lịch, đi lòng vòng càe, ăn uống với bạn bè. Coi phim..nghe nhac... Translate to English
 I Am:  Nặng về tình cảm,,đơn giản, chu đáo, Translate to English
 Looking For:  Người muốn lập gia đình..ổn định.. Translate to English

Back | Send Email to Tìm Anh (ID: 1448205)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.