Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448269 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Yến - ID: 1448269
 IP & Posted by:  115.74.88.142 on December 21, 2018 at 10:28am
 Updated by:  April 20, 2019 at 10:15am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  đi du lịch và có 1 gia đình hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  nói chuyện với gia đình, bạn bè, đi du lịch Translate to English
 I Am:  vui vẻ, thân thiện Translate to English
 Looking For:  vui vẻ, chân thành, biết quan tâm Translate to English

Back | Send Email to Yến (ID: 1448269)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.