Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448633 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Đông Ba - ID: 1448633
 IP & Posted by:  116.108.148.138 on December 27, 2018 at 7:23pm
 Updated by:  December 28, 2018 at 2:51am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Người làm trang đ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  nghỉ ngơi, thư giãn.. Translate to English
 I Am:  trò chuyện rồi sẽ hiểu thêm về mình sau ha! Translate to English
 Looking For:  Độc thân không vướng bận hoặc đã ly dị. Tuổi chừng 45 đến 55 ! Cũng đang đi tìm một nửa giống mình, cũng cô đơn giống mình!Không cần phải đẹp trai đâu,thích một người Chân thành tình cảm nghiêm túc trong tinh cảm biết yêu mến tôn trọng ,chịu tìm hiểu để yêu thương nhau lâu dài mới quan trọng ạ! Translate to English

Back | Send Email to Đông Ba (ID: 1448633)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.