Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448643 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hạnhphuccuôi - ID: 1448643
 IP & Posted by:  113.22.247.3 on December 27, 2018 at 11:13pm
 Updated by:  February 3, 2019 at 4:58pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm tri âm tri kỷ để cùng buồn vui sướng khổ có nhau, cùng nắm tay nhau đi hết trọn đường đời. Translate to English
 Free Time:  Du lịch Translate to English
 I Am:  Hiền,chân thành Translate to English
 Looking For:  Nam giới sống độc thân, hiền, hiểu biết, trung thực và muốn tìm một mối quan hệ lâu dài ổn định. Nếu chỉ muốn tìm bạn tạm thời để tìm vui trong khoảnh khắc nào đó xin đừng gởi thư cho tôi. Translate to English

Back | Send Email to Hạnhphuccuôi (ID: 1448643)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.