Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448784 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Làm Nguyễn - ID: 1448784
 IP & Posted by:  41.190.2.198 on December 30, 2018 at 6:52am
 Updated by:  December 30, 2018 at 3:50pm
 Gender:  Male
 Age:  56
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Francisco
 State/Province:  California
 Zip:  90105
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Contractor
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Sẽ làm một công việc nao đó cho riêng mình để phấn đấu lên cho cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Xem tv lên mạng đọc báo nghe nhạc và chơi thể thao Translate to English
 I Am:  I like cool environment and also i like cooking......and also shopping Translate to English
 Looking For:  Mình chỉ kiếm người nào thật sự muốn làm quen ko đùa giỡn, hay nói xạo, chỉ người nào thật sự muốn làm bạn với mình nếu hợp sẽ tiến xa hơn Translate to English

Back | Send Email to Làm Nguyễn (ID: 1448784)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.