Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448951 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Venus Duong - ID: 1448951
 IP & Posted by:  88.128.80.58 on January 2, 2019 at 4:59am
 Updated by:  January 12, 2019 at 5:01pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Staff office
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người chân thành để kết hôn, mong tìm người nghiêm túc ko đùa cợt hay lả lơi Translate to English
 Free Time:  Học tập và làm việc Translate to English
 I Am:  Chung tình, sn 1990,chu đáo lễ phép, sinh ra lớn lên ở Thanh Hoá , vào miền Nam dc 4 năm hiện đang làm việc và học tập thêm VB2 buổi tối ở quận 10, Sài Gòn , thẳng tính và rõ ràng , sống đơn giản không tham vọng ngoài việc mong học tập những cái mới Translate to English
 Looking For:  Chung tình,chân thành Ko thuốc lá , ko nhậu nhiều sống có trách nhiệm, tuổi từ 32-42 tuổi, Translate to English

Back | Send Email to Venus Duong (ID: 1448951)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.