Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449137 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Người Xa Lạ - ID: 1449137
 IP & Posted by:  27.78.236.71 on January 5, 2019 at 3:42am
 Updated by:  March 20, 2019 at 1:11am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người làm cho tôi luôn cười... Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, đi du lịch Translate to English
 I Am:  Giản dị, vui tính, sống tình cảm Translate to English
 Looking For:  Đàn ông hiền, chính chắn, có tấm lòng nhân hậu Translate to English

Back | Send Email to Người Xa Lạ (ID: 1449137)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.