Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449226 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mỹ Linh - ID: 1449226
 IP & Posted by:  66.249.82.74 on January 6, 2019 at 11:48am
 Updated by:  March 22, 2019 at 3:55am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Trà vinh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  Em cần sự giúp đỡ về mặt tài chính trong việc học. Không lợi dụng,sẽ trả ơn ạ! Translate to English
 Looking For:  Chỉ có đàn ông không có bản lĩnh mới nói đàn bà thực dụng. Translate to English

Back | Send Email to Mỹ Linh (ID: 1449226)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.