Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449252 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyen lan - ID: 1449252
 IP & Posted by:  113.169.40.197 on January 6, 2019 at 9:10pm
 Updated by:  April 15, 2019 at 7:20am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  My tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Noi trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Làm bạn nếu có thể thì tiến xa hơn Translate to English
 Free Time:  Uống cafe cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Tôi là người phụ nữ sống hơi khép kín , nhưng rất chân thành , trung thực , hiền thẳng tính , Translate to English
 Looking For:  Tôi tìm bạn từ 50 đến 60, cuộc sống rất ngắn ngủi , thời gian ko chờ một ai tôi mong tìm một người bạn đời cùng nhau chia sẽ lo lắng cho nhau Cuối đời còn lại Translate to English

Back | Send Email to Nguyen lan (ID: 1449252)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.