Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449333 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tim ban - ID: 1449333
 IP & Posted by:  113.173.208.23 on January 7, 2019 at 11:10pm
 Updated by:  January 14, 2019 at 10:56pm
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  se noi sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết ban lâu dài Translate to English
 Free Time:  Thể duc ,xem phim ,làm những công viêc yêu thích Translate to English
 I Am:  Vui vẻ ,tôn trong tình ban ,chân thành Translate to English
 Looking For:  Mong kết ban tuổi lớn hơn ,chân thành ,cùng hoàn cảnh .Số đt khôngchin môt bảy năm bốn không ba không môt ,cảm ơn các ban đã đoc hồ sơ ,chúc các ban nhiều niềm vui Translate to English

Back | Send Email to Tim ban (ID: 1449333)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.