Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449338 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thu Lê - ID: 1449338
 IP & Posted by:  116.106.66.78 on January 8, 2019 at 12:28am
 Updated by:  January 8, 2019 at 2:32am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  thành phố H
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Nghe nhạc. Xem phim. Đọc báo Translate to English
 I Am:  Dễ tính và dễ gần Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông phù hợp . Nghiêm túc trong tình cảm và có ý tiến đến hôn nhân Translate to English

Back | Send Email to Thu Lê (ID: 1449338)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.