Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449414 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Phương - ID: 1449414
 IP & Posted by:  171.233.112.211 on January 9, 2019 at 4:56am
 Updated by:  January 14, 2019 at 9:09pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Miền tây
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn để chia sẽ vui buồn trong cuộc sống...! Translate to English
 Free Time:  Đọc tin tức hoạc xem tivi Translate to English
 I Am:  Phương hiền, vui vẻ , sống hoa đồng với mọi người Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn đê tìm hiểu và tiến xa hơn. Tìm bạn tuổi từ 45-55 . Phương thật lòng tìm tìm bạn và mong tim được người thật lòng . Mong đừng đùa giỡn để làm mất thời gian của nhau. Lien lạc vơi phuong qua đt 0901 095 709 Translate to English

Back | Send Email to Minh Phương (ID: 1449414)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.