Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449418 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hong Khoa - ID: 1449418
 IP & Posted by:  64.233.173.140 on January 9, 2019 at 7:19am
 Updated by:  January 9, 2019 at 5:05pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sađec
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm công việc tốt, kiếm nhiều tiền lo cho gia đình và con.tìm được 1 người hiểu và yêu thương mình Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, nghe nhạc, đọc sách Translate to English
 I Am:  Mình 1 người phụ nữ truyền thống,yêu gia đình, thích nấu ăn chăm sóc gia đình. Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông tốt, chân thành, yêu thương mình Translate to English

Back | Send Email to Hong Khoa (ID: 1449418)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.