Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449523 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lan Nguyen - ID: 1449523
 IP & Posted by:  14.169.129.113 on January 10, 2019 at 11:56pm
 Updated by:  January 11, 2019 at 12:30am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tập trung xây dựng sự nghiệp và hoàn thiện con người cả về kỹ năng và tính cách Translate to English
 Free Time:  Ngồi thiền, đọc sách, thả lòng bản thân Translate to English
 I Am:  Là người lạc quan, yêu thích làm việc và trẻ em. Không sân si, không tính toán,không hận thù, buông bỏ,những gì không thuộc về mình, chọn cách sống bình yên, giản dị nhưng không tầm thường Translate to English
 Looking For:  Chân thành, bao dung và có ý chí phấn đấu. Translate to English

Back | Send Email to Lan Nguyen (ID: 1449523)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.