Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449527 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thi Nguyên - ID: 1449527
 IP & Posted by:  172.58.190.247 on January 11, 2019 at 12:52am
 Updated by:  January 11, 2019 at 5:18pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng làm để thực hiện được ước mơ Translate to English
 I Am:  Hơi hiền , dễ xúc động ,dễ gần , có nhiều tâm sự , yêu thích trẻ con Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông biết trân trọng nhau , là chỗ dựa vững chắc nhất , đem lại càm giác an toàn cho người phụ nữ của mình và đặc biệt là quan tâm chăm sóc chia sẻ Translate to English

Back | Send Email to Thi Nguyên (ID: 1449527)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.