Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449569 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cát Trắng - ID: 1449569
 IP & Posted by:  115.73.220.148 on January 11, 2019 at 7:44pm
 Updated by:  January 15, 2019 at 4:43pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Protestant
 Education:  Current college student
 Occupation:  Account
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:   Tìm bạn Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, xem các chương trình yêu thích, coffee Translate to English
 I Am:  Tôi là một người kỹ tính, sống hòa đồng,đơn giản. Translate to English
 Looking For:  Một người hiểu mình,nghiêm túc, biết quan tâm và chia sẽ trong cuộc sống... Translate to English

Back | Send Email to Cát Trắng (ID: 1449569)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.