Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449578 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trinh Vincent - ID: 1449578
 IP & Posted by:  5.62.57.121 on January 11, 2019 at 10:40pm
 Updated by:  January 12, 2019 at 4:28pm
 Gender:  Male
 Age:  63
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  190 lbs (87 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  San jose
 State/Province:  California
 Zip:  94089
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  private building Contr
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Cần tìm bạn gái nhỏ tuổi hơn để chia sẻ, tâm sự,nghiêm túc, vui tính, nếu hợp sẽ kết hôn Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, du lịch, cắm trại Translate to English
 I Am:  Ngay thẳng, sống nội tâm, công việc ổn định. Vui vẻ, chút hài hước, dễ hoà đồng và thích nghi Translate to English
 Looking For:  Nữ độc thân hoặc đã ly dị, dưới 60 tuổi, biết suy nghĩ, có chiều sâu tâm hồn Translate to English

Back | Send Email to Trinh Vincent (ID: 1449578)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.