Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449716 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyên Tuấn - ID: 1449716
 IP & Posted by:  118.71.107.177 on January 14, 2019 at 10:16am
 Updated by:  January 17, 2019 at 12:33am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hong Kong
 Zip:  00852
 Country:  China (Hong Kong S.A.R.)
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Business Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm tốt công việc hiện tại và sẽ thành đạt trong tương lai. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách,chạy bộ,nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Translate to English
 I Am:  Vui tính,dễ hoà đồng với mọi người Translate to English
 Looking For:  Hồng phúc ân tình lưu sáng mãi. Ân tình nghĩa trọng vững bền lâu. Thành thật trong tình bạn và cũng như trong tình yêu. Translate to English

Back | Send Email to Nguyên Tuấn (ID: 1449716)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.