Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449729 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

YenNguyen - ID: 1449729
 IP & Posted by:  171.247.14.105 on January 14, 2019 at 5:38pm
 Updated by:  February 11, 2019 at 11:29pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm bạn lâi dài Translate to English
 Free Time:  Đi choi Translate to English
 I Am:  De hoa đong.thẳng thắng. Chân thật. Translate to English
 Looking For:  Dễ hòa đồng.thông cảm để đi hết quãng đời còn lại.không đùa giỡn trong tình cảm. Translate to English

Back | Send Email to YenNguyen (ID: 1449729)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.