Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1450055 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

BooBoo - ID: 1450055
 IP & Posted by:  116.110.145.10 on January 19, 2019 at 10:44pm
 Updated by:  November 2, 2019 at 6:02pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Thiết kế
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim người bạn đời nghiêm túc , ở xa càng tốt trên mạng dù biết là ảo nhưng e đây là thật nhưng sao toàn thấy đùa giỡn , nếu ai nghiêm túc thì hãy nhắn cho nhau nhé Translate to English
 Free Time:  Xem phim , nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Đơn giản , chân thành , tích cực Translate to English
 Looking For:  Cũng la người suy nghĩ đơn giản , thích người lớn tuổi Translate to English

Back | Send Email to BooBoo (ID: 1450055)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.