Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1450227 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thúy - ID: 1450227
 IP & Posted by:  103.129.189.41 on January 20, 2019 at 8:10pm
 Updated by:  January 25, 2019 at 5:56pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn có một cuộc sống bình yên bên một người yêu thương mình thật lòng Translate to English
 Free Time:  Đi đâu đó với bạn bè.. Hoặc nghe giảng pháp Translate to English
 I Am:  Vui vẻ hoà đồng... Translate to English
 Looking For:  Họ thật sự là một người sống chân thành..nghiêm túc trong tất cả các mối quan hệ Translate to English

Back | Send Email to Thúy (ID: 1450227)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.