Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1450755 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Meow - ID: 1450755
 IP & Posted by:  118.68.246.67 on January 22, 2019 at 6:10am
 Updated by:  February 11, 2020 at 8:22am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà Lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Ổn định
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tự chủ, thông minh, xinh đẹp, mạnh mẽ. Translate to English
 Free Time:  Gym, đọc sách, xem tin tức.. Translate to English
 I Am:  Không thích nói về bản thân quá nhiều khi chưa biết về nhau. Hi vọng sẽ được giới thiệu về bản thân một cách tỉ mỉ với bạn. Translate to English
 Looking For:  Sẽ nói sau Translate to English

Back | Send Email to Meow (ID: 1450755)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.