Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1451138 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhung Lê - ID: 1451138
 IP & Posted by:  103.199.27.54 on January 23, 2019 at 7:47am
 Updated by:  February 15, 2019 at 3:36pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  United States
 Religion:  Protestant
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo viên dạy ti
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn một cuộc sống ổn định. Muốn quen một người tử tế và xác định lâu dài. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, xem phim Translate to English
 I Am:  Không dựa dẫm vào gia đình, chủ động trong sống và là người mãnh mẽ Translate to English
 Looking For:  Người chân thành có ý định xác định lâu dài Translate to English

Back | Send Email to Nhung Lê (ID: 1451138)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.