Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1452459 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

VU TRAN - ID: 1452459
 IP & Posted by:  171.227.46.154 on January 27, 2019 at 12:42am
 Updated by:  March 6, 2020 at 10:43pm
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Củ Chi, SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nông dân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Công việc thuận lợi, một gia đình nhỏ ... Translate to English
 Free Time:  Đi dạo, du lịch, đọc sách, nghe nhạc ... Translate to English
 I Am:  Thích du lịch, yêu động vật, ... Translate to English
 Looking For:  Người con gái đồng hành suốt cuộc đời ... Tình cảm là chiếc cầu xoá nhòa khoảng cách. Các bạn vui lòng có hình chính chủ nhé. Translate to English

Back | Send Email to VU TRAN (ID: 1452459)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.