Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1453514 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim thuận - ID: 1453514
 IP & Posted by:  27.71.206.167 on January 29, 2019 at 2:35pm
 Updated by:  February 11, 2019 at 3:52pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Đồng nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Chăm lo cuộc sống.... Translate to English
 Free Time:  Tất cả mọi việc nếu có thể ,... Translate to English
 I Am:  Thật thà , thẳng tính , chung thuỷ, giỏi nội trợ Translate to English
 Looking For:  Mong muốn sẽ tìm và gặp được 1 người đàn ông chung chuỷ, xem trọng hạnh phúc gia đình , e mong a thương con e cũng giống như a thương e Translate to English

Back | Send Email to Kim thuận (ID: 1453514)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.