Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1454590 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Năm em 30... - ID: 1454590
 IP & Posted by:  14.161.173.112 on February 1, 2019 at 7:49pm
 Updated by:  February 2, 2019 at 4:30pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Em đang đi tìm người của cuộc đời em. Translate to English
 Free Time:  xem phim, online... Translate to English
 I Am:  Tùy vào người đối diện đánh giá nhưng mình là người hiền lành, thật thà, hiểu chuyện... Translate to English
 Looking For:  Hiền, công việc ổn định... Translate to English

Back | Send Email to Năm em 30... (ID: 1454590)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.