Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1454785 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phúc_27 - ID: 1454785
 IP & Posted by:  125.214.48.248 on February 5, 2019 at 4:39pm
 Updated by:  February 10, 2019 at 7:39pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sóc Trăng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Thu ngân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  “Tôi muốn tìm một công việc phù hợp với năng lực của bản thân và muốn gắn bó lâu dài với công việc, việc thăng chức, tăng lương là quan trọng nhưng với tôi chưa phải là quan trọng nhất, vì tôi biết nếu tôi hoàn thành công việc tốt điều đó chắc chắn sẽ đến. Một khi tôi thấy kinh nghiệm của tôi đã đủ lúc này tôi sẵn sàng tiếp nhận những trách nghiệm cao hơn.” Translate to English
 Free Time:  ........... Translate to English
 I Am:  Tôi là chính bản thân tôi. Tôi thích điều tôi thích. Tôi yêu điều tôi yêu. Tôi làm điều mình muốn làm. Tránh ra và chấp nhận đi. Đây là cuộc đời tôi, không phải của ai khác. Translate to English
 Looking For:  . Tình yêu là sự thông cảm, tìm hiểu lâu dài. Chớ không phải chỉ một giây phút bồng bột nhất thời. Translate to English

Back | Send Email to Phúc_27 (ID: 1454785)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.