Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1454917 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anna - ID: 1454917
 IP & Posted by:  116.98.51.2 on February 8, 2019 at 12:03am
 Updated by:  August 4, 2019 at 7:04am
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhan vien van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn lâu dài. find a friend withh long term- Mobi(+ tám bốn- chín không ba không hai sáu một sáu không) (+eight four-night zero three zero two six one six zero) Translate to English
 Free Time:  xem phim, uong café voi bạn bè, và thich đi du lich Translate to English
 I Am:  nguoi ít nói. Translate to English
 Looking For:  Tìm nguoi biet quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. nếu thích hợp sẽ tính đến lâu dài. Translate to English

Back | Send Email to Anna (ID: 1454917)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.