Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455035 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Jade - ID: 1455035
 IP & Posted by:  113.185.26.153 on February 10, 2019 at 1:24am
 Updated by:  February 15, 2019 at 5:06am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nv văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  sự nghiệp vững chắc hơn và có một người cùng tạo dựng tương lai Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Thích nấu ăn, tìm hiểu về ẩm thực Translate to English
 Looking For:  Không có hình mẫu nhất định. Cảm nhận hợp nhau là được. Mình không hoan nghênh các bạn có nhu cầu "friend with benefit" nên đừng làm mất thời gian của nhau. Translate to English

Back | Send Email to Jade (ID: 1455035)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.