Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455384 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lận đận - ID: 1455384
 IP & Posted by:  42.113.165.115 on February 14, 2019 at 8:18am
 Updated by:  October 21, 2019 at 10:43am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Biên Hoà
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Ko dám mơ mộng tương lai. Mỗi ngày trôi qua là sự bình an Translate to English
 Free Time:  Làm những việc khi bận chưa làm được Translate to English
 I Am:  Xấu nhiều hơn đẹp 😁 khongten_2017@yahoo.com Skype: Lận đận (caocao91@yahoo.com) Translate to English
 Looking For:  Ko đùa giỡn. Cùng tôn giáo. Chấp nhận cái xấu nhiều hơn cái đẹp 🙂 Translate to English

Back | Send Email to Lận đận (ID: 1455384)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.