Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1457436 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quỳnh Vũ - ID: 1457436
 IP & Posted by:  66.249.82.70 on March 6, 2019 at 8:56pm
 Updated by:  September 12, 2019 at 4:07am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Mãi Mãi có xa không???? Translate to English
 Free Time:  Online. Nấu ăn, Câu cá, Đọc sách. Du lịch cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Em chỉ là một cô gái bình thường, dân dã.Hãy là chính mình dù trong mọi hoàn cảnh. Ghét sự lừa dối lẫn nhau Translate to English
 Looking For:  Chân thật không lừa dối tránh vòng vo, ai có ý định đùa giỡn thì xin đừng làm phiền Translate to English

Back | Send Email to Quỳnh Vũ (ID: 1457436)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.