Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1457786 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tìm nợ duyên - ID: 1457786
 IP & Posted by:  183.81.49.51 on March 9, 2019 at 8:32am
 Updated by:  December 26, 2019 at 6:07pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Miền quê
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáoviên+DiễnViên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hy vọng tại đây sẽ gặp dc người mà mình hằng mong đợi. Translate to English
 Free Time:  Làm những việc tồn đọng mà lúc bận chưa làm dc. Translate to English
 I Am:  Dễ gần, thẳng thắn, không thích nói sai sự thật Translate to English
 Looking For:  Một người tử tế, thực sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân. Translate to English

Back | Send Email to tìm nợ duyên (ID: 1457786)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.