Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458089 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngân Nguyễn - ID: 1458089
 IP & Posted by:  118.68.246.244 on March 12, 2019 at 9:04am
 Updated by:  September 13, 2019 at 4:35pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  nhân viên bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống vui vẻ! Translate to English
 Free Time:  Đi dạo và thích ăn hàng 🙂 Translate to English
 I Am:  Nghiêm túc trong tình cảm, thích sự rõ ràng thẳng thắn trong mọi chuyện,... Translate to English
 Looking For:  Một người nghiêm túc và chung thuỷ, biết quan tâm, thông cảm, biết chia sẻ... Và quan trọng hãy đến với nhau bằng sự thật tâm và chân thành. Translate to English

Back | Send Email to Ngân Nguyễn (ID: 1458089)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.