Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458276 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trâm anh - ID: 1458276
 IP & Posted by:  42.113.184.23 on March 15, 2019 at 5:21am
 Updated by:  April 11, 2019 at 10:11am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tôi muốn tìm cho Tôi muốn tìm người bạn chân thành và có trách nhiệm yêu và tôn trọng người khác, Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc ,xem phim: Translate to English
 I Am:  Tôi là một phụ nữ hiền ; chung thủy và luôn trân trọng những gì bên mình; Translate to English
 Looking For:  Người bạn chân tình và không gian dối; chung thủy và có trách nhiệm gia đình Translate to English

Back | Send Email to Trâm anh (ID: 1458276)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.