Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458906 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

loan nguyen - ID: 1458906
 IP & Posted by:  171.249.153.86 on March 25, 2019 at 7:02pm
 Updated by:  April 8, 2019 at 12:19am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  HỒ CHÍ MINH
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  NVKD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn lâu dài để kết hôn Translate to English
 Free Time:  Đi du lịch, xem phim, đọc sách và nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Là một phụ nữ thông minh, chân thật, tốt bụng và biết chăm lo cho gia đình. Translate to English
 Looking For:  Mong muốn tìm người bạn chân thật, tốt bụng,nghiêm túc và có công việc ổn định Translate to English

Back | Send Email to loan nguyen (ID: 1458906)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.