Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459450 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dũng Trần - ID: 1459450
 IP & Posted by:  172.58.43.169 on April 4, 2019 at 6:58pm
 Updated by:  June 12, 2019 at 4:41am
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  185 lbs (85 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Seattle
 State/Province:  Washington
 Zip:  98118
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Alternative
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Công Nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn gái thích hợp Translate to English
 Free Time:  Xem phim, tham quang, du lịch, bắn súng, chạy moto .... Khi quen biết sẻ chia sẻ thêm. Translate to English
 I Am:  Đã có công việc ổn định. Hiền, thương người, rất thích trẻ em, không thích bon chen, ngẫu hứng trong niềm vui nhưng hơi qui tắc trong việc làm. Translate to English
 Looking For:  Vui tính, nhiệt tình, ngoan, biết tôn trọng và thương anh. Translate to English

Back | Send Email to Dũng Trần (ID: 1459450)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.