Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459641 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thao Ho - ID: 1459641
 IP & Posted by:  171.232.103.177 on April 8, 2019 at 10:41am
 Updated by:  April 15, 2019 at 8:18pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm được 1 người đàn ông tốt và một gia đình hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Tập yoga Làm thơ Và ca hát Đọc sách Và ca hát Translate to English
 I Am:  Sống đơn giản, vui vẻ hoà đồng Translate to English
 Looking For:  Đàn ông trên 50 tuổi, đủ bao dung Chân thành thấu hiểu và lãng mạn Và muốn 1 gia đình thực sự Translate to English

Back | Send Email to Thao Ho (ID: 1459641)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.