Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460230 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thúy Hằng Lê - ID: 1460230
 IP & Posted by:  113.182.235.231 on April 19, 2019 at 8:01am
 Updated by:  April 25, 2019 at 4:31pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Gđ doanh nghiệp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn đồng quan điểm Translate to English
 Free Time:  Du lịch, nghe nhạc, hát karaoke... Translate to English
 I Am:  Tôi là người phụ nữ hiện đại, yêu cái đẹp, thích dòng nhạc Bolero và cảm mến sự chân thành Translate to English
 Looking For:  Trung thực, lịch thiệp Translate to English

Back | Send Email to Thúy Hằng Lê (ID: 1460230)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.