Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460494 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tran Lan - ID: 1460494
 IP & Posted by:  115.79.4.172 on April 23, 2019 at 8:03pm
 Updated by:  November 10, 2019 at 5:08pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn tâm đầu ý hợp để tiến tới hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Đọc sách Translate to English
 I Am:  Nhu mì nhưng cương quyết. Cứng rắn nhưng mềm yếu. Translate to English
 Looking For:  Người bản lĩnh, lập trường. Có ý định nghiêm túc. No scammer. No game. Translate to English

Back | Send Email to Tran Lan (ID: 1460494)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.