Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460662 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lee lê - ID: 1460662
 IP & Posted by:  116.109.40.36 on April 26, 2019 at 7:30pm
 Updated by:  May 13, 2019 at 11:52pm
 Gender:  Female
 Age:  57
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SAIGON
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nội trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn thật tình , không lừa đão Translate to English
 Free Time:  bơi , du lịch , thích vùng quê Translate to English
 I Am:  tôi hiện đang sống độc thân , con cái ỡ xa ..xa.. Translate to English
 Looking For:  tôi tìm ban có hình ãnh tuỗi từ 57 trỡ lên , CÁM ƠN ĐÃ XEM HỒ SƠ Translate to English

Back | Send Email to Lee lê (ID: 1460662)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.