Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460935 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bích - ID: 1460935
 IP & Posted by:  171.249.66.155 on May 1, 2019 at 7:52am
 Updated by:  August 30, 2019 at 5:41pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Lâu dài nếu hợp tiến xa hơn Translate to English
 Free Time:  Xem hải , nghe nhạc , capê , nấu ăn .. Translate to English
 I Am:  Vui vẻ hoà đồng - hơi bướng bỉnh nhõng nhẻo , thật thà ... Translate to English
 Looking For:  Trung thật , nghiệm túc , bao dung , biết yêu thương lo lắng gia đình , vui vẻ , không dối trá ... nếu bạn người xấu xin đừng gửi thư cho tôi .. xin cảm ơn Translate to English

Back | Send Email to Bích (ID: 1460935)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.