Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461037 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Queanhdinh - ID: 1461037
 IP & Posted by:  118.69.36.151 on May 3, 2019 at 12:29am
 Updated by:  September 1, 2019 at 5:46pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Trà Vinh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Lễ tân tại TPHCM
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nữa còn lại yêu mình chân thành,không thích đùa giỡn chĩ muốn yêu nghiêm túc ,quan tâm đễ có thễ đi xa hơn Translate to English
 Free Time:  Đọc báo và nge nhạc Translate to English
 I Am:  sống nội tâm ,yêu nghiêm túc,hoà đồng vui vẽ ,sợ giã dối sợ đàn ông vô tâm Translate to English
 Looking For:  Hoà đồng vui vẽ chuẫn mực,có trách nhiệm ,quan tâm ,thật lòng Translate to English

Back | Send Email to Queanhdinh (ID: 1461037)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.