Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461048 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

@@@@@@@@@@@@@@@ - ID: 1461048
 IP & Posted by:  113.161.237.178 on May 3, 2019 at 4:19am
 Updated by:  May 9, 2019 at 10:12pm
 Gender:  Gay
 Age:  25
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tp tân an
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong được làm quen ( Sđt : 0 ba 7 ba 9 hai 2 một 7 bẩy ) em Sài Zalo va Viber số này luôn nhé Translate to English
 Free Time:  Mong được làm quen ( Sđt : 0 ba 7 ba 9 hai 2 một 7 bẩy ) em Sài Zalo va Viber số này luôn nhé Translate to English
 I Am:  Mong được làm quen ( Sđt : 0 ba 7 ba 9 hai 2 một 7 bẩy ) em Sài Zalo va Viber số này luôn nhé Translate to English
 Looking For:  Mong muốn tìm được tình yêu đích thực, sống bên nhau trọn đời Translate to English

Back | Send Email to @@@@@@@@@@@@@@@ (ID: 1461048)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.