Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462258 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Miền tây - ID: 1462258
 IP & Posted by:  14.183.154.56 on May 19, 2019 at 3:36am
 Updated by:  September 16, 2019 at 4:46pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Rg
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán hàng online
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm hiểu đi đến hôn nhân 📞 không chín bốn tám, bốn tám , bốn bốn , một không . Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, đi thăm trẻ mồ coi, dưỡng lão, du lịch. Translate to English
 I Am:  Thẳng thắng, hoà đồng, vui vẻ. Translate to English
 Looking For:  Tình cảm nghiêm túc, nghĩ đến tương lai. Translate to English

Back | Send Email to Miền tây (ID: 1462258)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.