Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463156 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Loang - ID: 1463156
 IP & Posted by:  120.22.95.209 on June 3, 2019 at 11:02pm
 Updated by:  June 9, 2019 at 6:53pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Long An
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Translate to English
 Free Time:  Du lịch, thăm thân Translate to English
 I Am:  Tôi lớn lên với bà tôi.mẹ mất khi tôi còn rất nhỏ. Ba tôi bỏ đi chỉ có mẹ chăm sóc Cho tôi. Nhưng không may mắn mẹ tôi cũng từ bỏ cõi đời này. Tôi thích người mà tôi quen hiểu tôi và lo Cho tôi về mặt tinh thần. Tôi rất thương bà của tôi. Tôi mong gặp được người mà có thể hiểu tôi. Translate to English
 Looking For:  Độc thân hoặc ly dị vợ. Người chân thành, có trái tim nhân hậu. Không giả dối, luôn giúp đỡ người khác. Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng, để làm gì Anh biết không? Để gió cuốn đi..... Để gió cuốn đi.... . Trong đạo phật có câu :gặp được nhau là cái duyên. Duyên vợ chồng thì là duyên 1000 năm. Nếu nó đến với tôi. Tôi luôn trân quý nó. Translate to English

Back | Send Email to Loang (ID: 1463156)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.