Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463346 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Sao Mai - ID: 1463346
 IP & Posted by:  115.79.137.50 on June 7, 2019 at 12:04am
 Updated by:  July 23, 2020 at 4:03pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HCMC
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoàn thành mọi việc như mong muốn. Translate to English
 Free Time:  Lướt Web Translate to English
 I Am:  Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể trao tặng một người. Sự thật, lòng tin, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó. Translate to English
 Looking For:  Bạn tốt, chân thành. Translate to English

Back | Send Email to Sao Mai (ID: 1463346)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.