Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463349 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Po - ID: 1463349
 IP & Posted by:  118.69.128.2 on June 7, 2019 at 2:20am
 Updated by:  October 16, 2019 at 11:22pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  185 lbs (85 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  vĩnh long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm được người cùng mình đi đến hết cuộc đời và một gia đình nhỏ, cùng nhau nấu ăn mỗi ngày.....cùng nhau đi du lịch.... Translate to English
 Free Time:  đọc sách, cà phê, du lịch.... Translate to English
 I Am:  vui vẻ, ít nói, chung thủy Translate to English
 Looking For:  Nghề nghiệp ổn định,chung thủy....có ý định tiến đến hôn nhân. Translate to English

Back | Send Email to Po (ID: 1463349)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.