Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463504 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Single Mom - ID: 1463504
 IP & Posted by:  116.109.113.57 on June 9, 2019 at 11:30am
 Updated by:  June 24, 2019 at 6:04pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tu do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ nói sau Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, nấu ăn,vui chơi cùng các con Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, chân thành, sống noi tâm. Translate to English
 Looking For:  Một ng bit yêu thương và trân trọng cuộc sống gd.neu ai có y dua giỡn xin đừng làm phien. Cảm ơn mọi người đã xem qua hồ sơ này. Translate to English

Back | Send Email to Single Mom (ID: 1463504)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.