Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463746 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

justin murray - ID: 1463746
 IP & Posted by:  154.160.25.101 on June 13, 2019 at 9:13am
 Updated by:  June 14, 2019 at 6:12am
 Gender:  Male
 Age:  55
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  scramento
 State/Province:  California
 Zip:  90001
 Country:  United Kingdom
 Religion:  Christian
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  US Amry
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu lâu dài của tôi là điều này trong bất kỳ điều gì bạn thấy mình chỉ cầu nguyện để vượt qua nó Translate to English
 Free Time:  tất cả những gì tôi làm trong thời gian rảnh là có s... Translate to English
 I Am:  Tôi là một người cha tốt và chu đáo Translate to English
 Looking For:  tìm kiếm một người phụ nữ tốt có thể ở lại trong một mối quan hệ Translate to English

Back | Send Email to justin murray (ID: 1463746)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.